• Zo staat de voetbalafdeling er financieel voor (en waarom het Covid-tientje nodig is om de begroting sluitend te krijgen)

 • Waaraan gaat de contributie eigenlijk op die er jaarlijks binnenkomt, hoe belangrijk zijn de inkomsten uit het clubhuis, en is er een overzicht van betaalde krachten op de club? Penningmeester Jan Willem geeft antwoord op veelgestelde vragen over de financiën van de voetbalafdeling en legt uit waarom we dat Covid-tientje hard nodig hebben om als club ook tijdens corona gezond te blijven
   
  Penningmeester is Jan Willem Peters, wiens oudste zoon in de jo15-2 voetbalt. “Al vanaf de welpen loop ik rond bij Zwaluwen en ben naast trainer en coach van het team van mijn zoon zelf op zondags actief bij de veteranen. Ruim een jaar geleden ben ik in de administratie gerold. Ik wilde de vereniging helpen met het beter organiseren van processen, zoals bijvoorbeeld de contributie-inning die we sinds dit jaar via Nikki laten lopen.
   
  Hoe staat de voetbalafdeling er financieel er voor?
   
  We hebben een strakke begroting waar weinig speelruimte in zit. We zijn als vereniging gezond en willen dat blijven, dus het is belangrijk om de opbrengsten en de kosten in balans te houden.
   
  Kun je uitleggen hoeveel geld er jaarlijks binnenkomt en waar we dat aan uitgeven?
   
  De afdeling voetbal heeft een overzichtelijke begroting. De contributie van de leden zorgt voor de 93 procent van de inkomsten. Dat wordt aangevuld met een bijdrage van de sponsoren Rabobank en Intersport/Craft. Overige inkomsten zijn het Covid tientje, waarvoor jullie binnenkort een factuur en betaallink ontvangen. Zo meer hierover.
   
  De grootste kostenpost is de huur van de zalen en velden om te kunnen trainen en spelen en de kosten van de lichtmasten eromheen. Een andere grote post zijn de vergoedingen die worden betaald aan onder andere de selectietrainers, verzorging, scheidsrechters en de technische commissie. Kleding en materialen bevatten de kosten voor het aanschaffen van ballen, hesjes, doeltjes etc, maar ook de selectiekleding die in eigendom is van de club.
   
  "Ook geven we geld uit aan opleidingen. Denk aan trainers en scheidsrechters die op kosten van de club een opleiding volgen bij de KNVB. Of aan activiteiten, zoals  toernooigelden en diverse activiteiten op en rond het veld.  Uiteraard kost het lidmaatschap van de voetbalbond zelf ook geld. Een deel van de contributie gaat ook naar de afdracht voor de Omni-vereniging waar de voetbalafdeling bij hoort. De OMNI betaalt dan de verenigingsmanager. Een deel wordt bovendien gereserveerd als bijdrage aan het eigen vermogen dat nodig is voor onder andere het onderhoud van ons clubhuis.
  Soort
  Rubriek
  2020-2021
  Opbrengsten
   € 210.509 
   
  Overige opbrengsten (Covid 10-tje)
   € 11.950 
   
   € 13.820 
   
   € 2.000 
  Totaal Opbrengsten
   
   € 238.279 
  Kosten
  Accommodatie (veld-/ zaal huur/ licht)
   € 72.505 
   
  Vergoedingen (Trainers en staf)
   € 66.544 
   
   € 14.500 
   
   € 5.338 
   
   € 6.000 
   
  Overige kosten (licenties software, bankkosten, onvoorzien)
   € 8.550 
   
   € 29.885 
   
  Afdracht OMNI (Bijdrage verenigingsmanager en eigen vermogen)
   € 21.216 
  Totaal Kosten
   
   € 224.538 
  Resultaat
  • Dit is de Reserve die we opbouwen met het Covid 10tje en die we mogelijk moeten bijdragen als de Exploitatie (kantine) verlies draait.
   € 13.741 
   
  Zoals je kunt zien houden we - als we de overige opbrengsten apart zetten - geen geld over in de begroting. Die rekent strak rond en dan hebben we de contributie afgelopen seizoen al verhoogd met 4 procent omdat de kosten van onder andere veldhuur zijn gestegen.
   
  De afgelopen jaren hadden jij en je voorganger vaak veel werk aan het innen van de contributie. Is dat verbeterd sinds we met Nikki werken?
   
  Ja dat is al minder werk geworden. Met de overgang naar Nikki is het complete proces om de facturen uit te sturen naar de leden en de contributie te innen uitbesteed. We zijn daarmee afgestapt van automatische incasso die in veel gevallen leidde tot storneringen en administratief werk. En mooie bijkomstigheid: de extra mogelijkheid om tegen betaling in termijnen te betalen wordt gewaardeerd door de leden.
   
  Hoe belangrijk zijn de inkomsten uit het clubhuis om de begroting rond te krijgen?
   
  Heel belangrijk. Eigelijk komt het erop neer dat alle kosten van het clubhuis en de kleedkamers worden betaald met de winst uit de kantineverkoop. Corona heeft er op meerdere fronten aardig ingehakt vorig seizoen. Het clubhuis en de kleedkamers moesten dicht, net als nu weer het geval is. Hierdoor zijn we vorig seizoen niet in staat geweest om deze vaste lasten zoals verzekeringen, belastingen, gas en elektra, schoonmaak en beveiliging te kunnen betalen als omni-vereniging. 
   
  Dat leverde eind vorig seizoen al een verlies op van 30.000 euro ten opzichte van de begroting en daardoor moesten we interen op het eigen vermogen. Nog zo’n verlies kunnen we niet opvangen, vandaar dat op de ALV besloten is om dit seizoen aan alle leden van de vereniging een extra bijdrage van 10 euro in rekening te brengen, het Covid-tientje. Met dit geld kunnen we het verlies dat ook nu weer aan het ontstaan is doordat het clubhuis dicht is, enigszins compenseren. Binnenkort ontvangen alle leden (zaalvoetbalteams via hun teamcaptain) via Nikki een betaalverzoek voor 10 euro. Indien je reeds in termijnen betaalt voor je contributie, wordt deze 10 euro toegevoegd aan je open termijnen. Dit bedrag kan niet worden betaald via de U-pas. Dit geld gaan we gebruiken om het verlies dat we binnen de exploitatie van het clubhuis lopen door de sluiting, enigszins op te vangen. 
   
  De club drijft voor het grootste deel op vrijwilligers. Maar we hebben ook betaalde krachten. Wat zijn de afwegingen om iemand te betalen of niet?
   
  In de basis is al het werk dat gedaan wordt op vrijwillige basis, zonder vergoeding. Er is maar een beperkte groep die wel een vergoeding krijgt voor zijn of haar diensten. Binnen voetbal zijn dat selectie trainers van teams die in de hoofdklasse spelen, de verzorgers van H1, het wassen van de clubkleding en de technisch staf (hoofd jeugdopleiding, technisch coordinator Bovenbouw en technisch coordinator onderbouw). Daarnaast kunnen scheidsrechters een vergoeding ontvangen (door de KNVB vastgesteld).
   
  De afweging om te betalen heeft te maken met verschillende zaken. Bij selectietrainers speelt de leeftijdsklasse van het team, en het niveau van de competitie een rol. Dit vereist in veel gevallen dat de trainer gediplomeerd is en die begeleiding kost ook serieus tijd. Het is gebruikelijk dat een vereniging die betreffende trainers een vrijwilligersvergoeding betaalt. Er is besloten om trainers pas voor een vergoeding in aanmerking te laten komen van de JO13, daaronder niet. Tevens betalen we geen ouders die het team waarin hun eigen kind traint.
  Technische staf: Om aan te moedigen dat jeugdspelers van zwaluwen jongere teams binnen de vereniging gaan trainen wordt ook hier een vergoeding toegekend. Hier moeten we concurreren met alternatieven als een bijbaan als vakkenvuller, de beloning is daarom ook gelijkwaardig. 
   
  Waarom verhogen we de contributie niet wat zodat we meer betaalde trainers kunnen aanstellen? Zwaluwen is nu toch relatief goedkoop?
   
  We hebben afgelopen jaar de contributie al moeten verhogen om de stijgende kosten voor onder andere de veldhuur te bekostigen. We willen een toegankelijke club blijven, sporten moet betaalbaar zijn. Daarom hebben we een samenwerking met SportUtrecht en kan gebruik worden gemaakt van de U-pas voor de minst draagkrachtigen. Maar ook buiten die groep is voor een groot gedeelte van onze leden een paar tientjes extra op jaarbasis veel geld. Vandaar dat we niet zomaar de contributie omhoog gooien om extra uitgaven te kunnen doen. Corona nu is uitzonderlijk, de extra bijdrage van het covid tientje moet je in dat perspectief zien."
   
  Is er een overzicht van betaalde krachten op de club? 
   
  Onderstaande tabel, die gevormd is na een benchmark van NMC Bright, vormt de basis voor het vergoedingenbeleid. Het gaat hier om jaarbedragen.
   
  Rol
  Netto vergoeding
  Kwalificatie
  H1 trainer
   € 10.000 
  UEFA B (obv 3e klasse)
  H1 verzorger
   € 3.000 
  Fysiotherapie diploma
  H1 manager
   € 1.700 
   
  VR1 trainer
   € 2.500 
  UEFA C (obv 3e klasse)
  HJO
   € 3.150 
  UEFA B
  TC Bovenbouw
   € 1.700 
  UEFA C
  TC Onderbouw
   € 1.700 
  UEFA C
  Trainer JO19
   € 2.500 
  UEFA C (obv hoofdklasse)
  Trainer MO19
   € 2.500 
  UEFA C (obv hoofdklasse)
  Trainer JO18
   € 1.700 
  Juniorentrainer (obv hoofdklasse)
  Trainer JO17
   € 1.700 
  Juniorentrainer (obv hoofdklasse)
  Trainer MO17
   € 1.700 
  Juniorentrainer (obv hoofdklasse)
  Trainer JO16
   € 1.500 
  Juniorentrainer (obv hoofdklasse)
  Trainer JO15
   € 1.400 
  Juniorentrainer (obv hoofdklasse)
  Trainer MO15
   € 1.400 
  Juniorentrainer (obv hoofdklasse)
  Trainer JO14
   € 1.300 
  Juniorentrainer (obv hoofdklasse)
  Trainer JO13
   € 1.200 
  Juniorentrainer (obv hoofdklasse)
  Trainer MO13
   € 1.200 
  Juniorentrainer (obv hoofdklasse)
  Keeperstrainer
   € 1.700 
  Juniorentrainer (obv hoofdklasse)
  Voetbalschool
   € 1.700 
  UEFA C
  Scheidsrechter
   € 22 
  Cfr KNVB vergoeding (max 1700)
  Ass. Scheidsrechter
   € 22 
  Cfr KNVB vergoeding (max 1700)
  Scheidsrechter zaal
   
   
  Verzorging kleding
   € 1.000 
   
   
  Binnen Zwaluwen Utrecht worden de trainers van de selectieteams betaald, met uitzondering van de trainers van de JO17, JO16, JO13 en Jo12, die zonder vergoeding trainen. Alle andere posities worden zoals hierboven benoemd betaald. De bedragen kunnen afwijken als iemand over-gekwalificeerd of diploma’s nog moet halen. Een vrijwilligersvergoeding kan tot een maximum van 1700 per kalenderjaar onbelast worden uitgekeerd. Is een bedrag hoger dan dient daar belasting over betaald te worden en om dit te compenseren zijn de kosten van de club het dubbele van het netto bedrag.