• Veelgestelde vragen over vroegtijdig einde voetbalseizoen

 •  

   

  De noodzakelijke maatregelen als gevolg van de corona-uitbraak hebben een vroegtijdig einde gemaakt aan het voetbalseizoen. Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over de vraag wanneer en hoe sportactiviteiten weer hervat kunnen worden. Om jullie in deze onzekere omstandigheden toch zo goed mogelijk te informeren, beantwoordt het Zwaluwen-bestuur een aantal veelgestelde vragen.


  1. Komt de vereniging financieel in de problemen door de coronacrisis?

  De omni-vereniging als geheel heeft te maken met verlies aan inkomsten uit de kantine. Daar tegenover staat dat bepaalde kosten niet hoeven te worden gemaakt. Zo zal de energierekening lager zijn en hoeft er minder te worden afgedragen aan de KNVB. Andere kosten, zoals de veldhuur en een aantal vergoedingen, lopen gewoon door. De plussen en minnen worden momenteel in kaart gebracht. We maken ons op dit moment geen grote zorgen voor het voortbestaan van de vereniging.


  2. Zijn er andere risico’s voor de vereniging?

  Het grootste probleem op dit moment is dat we elkaar niet kunnen ontmoeten. Daardoor is het moeilijker om te communiceren, samen te werken en iedereen betrokken te houden bij de club. Een risico is dat teamrollen, vrijwilligerstaken en bestuursfuncties niet tijdig worden ingevuld, waardoor de zaken niet goed geregeld kunnen worden en we volgend seizoen in organisatorische en/of financiële problemen komen. In de volgende nieuwsbrief gaan we er specifieker op in hoe we - juist in deze tijd - een betrokken en actieve vereniging kunnen blijven en welke functies er ingevuld moeten worden.


  3. Kan een deel van de contributie worden terugbetaald?

  Nee. De contributies zijn verreweg de belangrijkste inkomstenbron van de vereniging. Het terugbetalen van een aantal maanden contributie zou onverantwoord zijn, omdat veel vaste uitgaven wel doorlopen.


  4. Gaan de toernooien door?

  Ons eigen toernooi dat gepland stond voor het pinksterweekend gaat niet door. Over het mix-toernooi voor senioren dat gepland staat voor 13 juni zullen we later besluiten. De verwachting is dat ook (veel) andere verenigingen hun toernooien zullen schrappen. We proberen medio mei een overzicht te geven van toernooien in juni die mogelijk nog doorgaan.


  5. Kan er weer getraind worden, als de maatregelen worden versoepeld?

  Het is nu te vroeg om die vraag te kunnen beantwoorden. Mochten het kabinet, RIVM, gemeente en KNVB binnen hun richtlijnen weer ruimte bieden voor georganiseerde sportactiviteiten, dan gaan we bekijken of we op een verantwoorde manier de trainingen kunnen hervatten. De kans is ook reëel dat dit niet voor de aanvang van het nieuwe seizoen (eind augustus) mogelijk is.


  6. Hoe blijven we fit?

  De KNVB biedt voor de verschillende leeftijden online trainingen aan die je thuis kunt doen. We sturen vanaf nu iedere week de link door via de teamleiders!


  7. Gaat de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 17 juni door?

  Ja,de ALV gaat door. Als het kan als normale, fysieke vergadering. Als dit nog niet mogelijk is zullen we een manier vinden om op digitale wijze vorm te geven aan inbreng van en besluitvorming door de leden. De agenda van de ALV wordt beperkt tot alleen de noodzakelijke punten: vaststelling van de begroting en aan- en aftreden van bestuursleden.


  8. Ik ga stoppen bij ZU 1911: voor wanneer moet ik opzeggen?

  Leden die hun lidmaatschap willen opzeggen moeten voor 1 juni een mail sturen naar voetbal-ledenadmin@zwaluwenutrecht1911.nl. Zaalteams die stoppen dienen dit uiterlijk 15 mei door te geven aan eef.walgaard@zwaluwenutrecht1911.nl. LET OP: bij afmelding na deze data juni moet je contributie betalen voor het nieuwe seizoen. Bedenk dat we voor vrijwel alle leeftijden wachtlijsten hebben. Opzeggen ‘voor de zekerheid’ geeft dus het risico dat je er vervolgens niet meer tussen komt.


  9. Hoe worden de nieuwe jeugdteams samengesteld?

  Op dit moment moeten we er van uit gaan dat we de nieuwe teams moeten samenstellen voordat de trainingen kunnen worden hervat. De verantwoordelijke bestuursleden zullen met advies van de technische commissie, de afdelingscoördinatoren en de trainers en coaches de nieuwe teams zo goed en evenwichtig mogelijk indelen. Via de teamleiders ontvangen alle spelers een korte online vragenlijst ‘inventarisatie volgens seizoen’ met het verzoek die in te vullen.


  10. Wanneer zijn de nieuwe jeugdteams bekend?

  Het streven is om alle teams tussen 15 en 25 juni bekend te maken. De selectieteams zullen zo mogelijk al eerder bekend worden gemaakt.


  11. Komt weer een teamdag voor de jeugdteams?

  Ja, de teamdag (vooral belangrijk voor de ouders!!) staat gepland voor zaterdag 27 juni. Als het dan nog niet mogelijk is om bij elkaar te komen, zal de informatie op een andere manier worden gedeeld en worden alle teams uitgenodigd om met digitale middelen contact te leggen en de teamtaken te verdelen.

   

  Begin mei sturen we weer een nieuwsbrief.
  Hartelijke groet,

  Tjeerd de Boer

  voorzitter a.i. Zwaluwen Utrecht 1911 Voetbal