• Van het bestuur: update coronamaatregelen

 • Beste leden,

  Dinsdagavond 13 oktober zijn er door het kabinet wederom extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn ingegaan op woensdag 14 oktober en gelden voor minimaal de komende 4 weken.

  Allereerst wil ik het overgrote deel van de leden bedanken voor alle begrip en medewerking van de afgelopen weken. Ouders die als stewards hebben bijgedragen, het begrip en de omgang met betrekking tot de huidige regels die gelden. Deze worden voor het grootste deel goed nageleefd. Dank hiervoor. Helaas hebben wij ook moeten constateren dat het niet altijd goed ging. Probeer met elkaar scherp te blijven!

  Ook binnen onze club zijn er helaas al corona besmettingen geconstateerd binnen diverse teams. Ondanks dat dit nog niet geheel is te voorkomen willen wij als club wel bijdragen aan het zoveel als mogelijk beperken van deze verspreiding. Om te handelen in de geest van de nieuwste regels, en om onze bijdrage te leveren in de strijd tegen verspreiding van het coronavirus, hebben we een aantal maatregelen verder aangescherpt. Voor Zwaluwen Utrecht 1911 betekent dit:

  - Voor alle seniorenteams geldt dat het niet is toegestaan om te trainen en (oefen)wedstrijden te spelen t/m minimaal 11 november.

  - Voor alle jeugdteams t/m O19 geldt dat zij op dit moment kunnen trainen volgens het bestaande trainingsrooster.

  - Voor alle jeugdteams geldt dat onderlinge trainingswedstrijden zijn toegestaan tussen teams van Zwaluwen Utrecht. Dus niet met andere verenigingen! Dit kan tijdens de trainingsuren waarop de teams gepland staan. Dit kan ook buiten deze trainingsuren maar dit zal moeten worden aangemeld bij Tijs Kuijpers van het secretariaat. Om zo overzicht te behouden van de veldbezetting en beschikbaarheid.

  - Tevens dient het gehele team en trainer(s) er zorg voor te dragen dat dit gaat in harmonie met de huidige geldende regels. Geen toeschouwers en chauffeurs op het complex. De wedstrijden worden gespeeld zonder scheidsrechters/grensrechters. De teams die een oefenwedstrijd onderling spelen, moeten zelf zorgen voor ballen en andere benodigdheden. Het complex blijft gesloten tot nader bericht.

  - De jeugdspelers die training hebben, dienen niet eerder dan 10 minuten voor aanvang training naar het complex te komen. Na de training/wedstrijd dienen alle spelers en trainers zo snel als mogelijk het complex weer te verlaten.

  - Kantine, kleedkamers zijn gesloten. Tijdens trainingen zijn de toiletten beschikbaar. In het weekend zijn ook deze afgesloten.

  Vanaf dit moment wordt er geen gebruik meer gemaakt van stewards. Wij doen een beroep op alle leden om in saamhorigheid en in naleving van de huidige geldende regels gebruik te maken van het complex. We moeten het als vereniging met elkaar en voor elkaar doen. Help elkaar deze moeilijk tijd door. En laat de jeugd zo lang als mogelijk genieten van de sport die zij beoefenen.

  Wij willen hierbij de boodschap van de regering herhalen en citeren: “Het is niet de bedoeling de grenzen van de regels op te zoeken, maar met zijn allen het coronavirus een halt toe te roepen. Handel vooral naar de geest van de regels (geen onnodige reizen, aantal contacten verminderen). Vraag geen toestemming voor grensgevallen, grensgevallen passen momenteel niet bij wat nodig is”.

  Duidelijker kunnen wij het niet verwoorden. Laten we het met elkaar doen, wij doen dan ook een beroep op ieder zijn gezond verstand.
  Dan rest ons nog te herhalen dat bij welke vorm van gezondheidsklachten dan ook, die passen bij de klachten van het coronavirus, blijft je thuis en kom je niet voetballen.

  Indien er onduidelijkheden of vragen zijn kunt u terecht bij het bestuur.

  Het voetbalbestuur Zwaluwen Utrecht 1911