• UPAS

  • De U-pas is een gratis pas voor mensen met een laag inkomen in de gemeenten Utrecht, De Bilt, Houten, IJsselstein en Stichtse Vecht. Met de U-pas kan het hele gezin meedoen aan sportieve en culturele activiteiten en krijg je korting bij o.a. musea, bioscopen en toeristische attracties.

  • Linda Voortman, wethouder Werk en Inkomen: ‘Door tegoeden van U-passen van kinderen binnen één gezin bij elkaar op te tellen, krijgen gezinnen meer vrijheid om het tegoed te besteden. Zo wordt het makkelijker om duurdere schoolreisjes of lidmaatschap van een sportclubs te betalen uit het gezamenlijke budget en geld dat overblijft te combineren. Mooi dat we kwetsbare gezinnen zo nog beter kunnen helpen om mee te doen.’
    (bron: Gemeente Utrecht)

  • Tijdens de inschrijving is het mogelijk om bij "opmerkingen" aan te geven of je als UPAS houder de contributie deels of volledig wilt vergoeden.

  • Helpdesk Upas