• Toernooicommissie
  Gezocht: 
  4 personen


  Kerntaken:

  Verzamelt de uitnodigingen voor de toernooien en maakt in overleg met de betrokken coòˆrdinatoren een verdeling per team.

  De toernooicommissie is verantwoordelijk voor de toernooien die bij de eigen vereniging worden georganiseerd.

  Zorgt voor de administratieve afhandeling van de uitnodigingen en zorgt ervoor dat de leiders van de elftallen tijdig op de hoogte zijn bij welke toernooien ze staan ingeschreven.
  Zorgt ervoor dat de programmaboekjes tijdig in het bezit zijn van de leiders.

  Tijdsinvestering: 2 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.