• Kerntaken

    • Verzamelt de uitnodigingen voor de toernooien en maakt in overleg met de betrokken co├Ârdinatoren een verdeling per team.
    • De toernooicommissie is verantwoordelijk voor de toernooien die bij de eigen vereniging worden georganiseerd.
    • Zorgt voor de administratieve afhandeling van de uitnodigingen en zorgt ervoor dat de leiders van de elftallen tijdig op de hoogte zijn bij welke toernooien ze staan ingeschreven.
    • Zorgt ervoor dat de programmaboekjes tijdig in het bezit zijn van de leiders.