• Teamfuncties

  Om een team goed te laten functioneren, zijn er verschillende taken die ingevuld moeten worden. Voor de pupillenteams zijn het de ouders die deze teamtaken op zich nemen. Voor seniorenteams gelden andere afspraken. Voorafgaand aan het seizoen komen (de ouders van) de spelers van het team bij elkaar om de teamtaken te verdelen. 

  De teamtaken zijn:

  • Teamleider (één persoon): zorgt voor de communicatie binnen het team /met de vereniging / met de tegenstander en draagt zorg voor de wedstrijdtas.
  • Trainer (twee personen): begeleidt het team bij de trainingen.
  • Coach (één persoon): begeleidt het team voor, tijdens en na de wedstrijden.
  • Bardienst (verplicht twee of meer personen): meehelpen achter de bar met verkoop koffie, fris en snacks.
  • Wedstrijdsecretariaat (verplicht één persoon / een ochtend):  meehelpen bij het ontvangen van teams en uitleg geven over de planning van de velden. 
  • Spelbegeleider (alleen bij pupillen): staat langs het veld en grijpt alleen in wanneer spelregels worden overtreden (zie ook de informatie van de KNVB.) 

  Het is mogelijk taken te combineren als maar ze mogen niet allemaal door één persoon worden gedaan.