• Huisregels Zwaluwen Utrecht

    Om te voorkomen dat er misverstanden ontstaan over gewenste en ongewenste gedragingen bij ons op de club zijn er zogenaamde huisregels opgesteld waaraan iedereen zich dient te houden. Deze huisregels dienen als leidraad te worden gezien bij toelaatbaar en ontoelaatbaar gedrag.

    Deze huisregels dienen dan ook door iedereen te worden nageleefd. Van iedereen: spelers, leiders, trainers, ouders en supporters, wordt verwacht dat zij een actieve houding aannemen ten aanzien van personen die zich niet aan de huisregels houden.
  • Bijgewerkt: 05/10/2023 | Bestuur