• Kerntaken

  • Het werven van sponsors die bereidzijn om onder bepaalde voorwaarden een bijdrage in geld en/of materialen beschikbaar te stellen aan de vereniging.
  • Verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het sponsorbeleid.
  • Draagt zorg voor de samenstelling van aantrekkelijke sponsorpakketten, met middelen als:-Kleding (wedstrijdtenues, trainingspakken);-Reclameborden;-Wedstrijdballen;-Advertenties.
  • Eventuele aflopende contracten tijdig verlengen.
  • Actief werven van sponsors binnen het uitstralingsgebied van de vereniging.
  • Organiseren van activiteiten voor huidige en nieuwe sponsoren. Bijvoorbeeld het organiseren van een sponsoravond voor nieuwe sponsoren of een activiteit organiseren om de relatie met de huidige sponsoren te onderhouden.
  • Draagt zorg voor ontvangst van sponsoren bij thuiswedstrijden van het 1eelftal.
  • Onderhoudt nauwe contacten en legt verantwoording af aan de penningmeester.