• De nieuwe teamindeling maken, hoe gaat dat in zijn werk?

    Het huidige voetbalseizoen is (bijna) ten einde. Na een welverdiende zomervakantie gaan de jeugdspelers van de Zwaluwen weer fris van start in nieuwe teams. Hoe komt die nieuwe teamindeling eigenlijk tot stand? Welke factoren worden daarin meegewogen? We vroegen het aan Semih Canik, jeugdcoördinator bij de club. Hij heeft ongeveer 300 kinderen onder zijn hoede.

    'De visie van de vereniging is leidend bij hoe de teamindeling wordt gemaakt', legt Semih uit. 'Er zijn clubs die werken volgens het principe: de best spelende jeugd hoort bij elkaar in een team. Maar dat werkt niet altijd perse het best. Daarom kijken we bij Zwaluwen vooral naar een goede mix. Er spelen dan verschillende aspecten een rol, bijvoorbeeld spelinzicht en -overzicht van de speler en zijn of haar individuele baltechniek. Ook karaktereigenschappen zijn van belang, zoals inzet, normen en waarden, discipline en motivatie. Verder letten we op een goede spreiding over de diverse omliggende Utrechtse wijken. Bij een goede mix van al die aspecten ontstaat vaak de juiste chemie binnen een team, is mijn ervaring. De kinderen kunnen veel van elkaar leren.' 

  • Het eerste half jaar van het seizoen focust Semih op een goede observatie van de jeugdspelers. Dit doet hij samen met de trainers. Er zijn dus vele ogen die elkaar helpen en samenwerken. 'Zo brengen we het niveau in kaart. Stel: ik zie een jongetje spelen van wie ik denk: die zou een stap hoger kunnen. Dan ga ik eerst in gesprek met de technisch coördinator, die de de kwaliteit bewaakt van de jeugdvoetbalactiviteiten. De technisch coördinator gaat vervolgens in gesprek met de ouders en vraagt bijvoorbeeld: heeft uw zoon of dochter interesse een keer mee te doen in het eerste team? Ook bekijken we de rol van de ouders zelf. Die is altijd van groot belang. 

  • Wordt het kind van huis uit positief gestimuleerd? Dat heeft enorme impact op hoe het kind zich kan ontwikkelen als persoon en als voetballer. Is dit allemaal in orde, dan kunnen we de stap nemen. Gelukkig heb ik veel goede mensen om me heen die me bij dit proces helpen', aldus Semih.

    Als de nieuwe teams uiteindelijk zijn gevormd, hoe maken die dan een zo goed mogelijke start? De trainer speelt daarbij een centrale rol, legt hij uit. Die moet zorgen voor een goede sfeer in de groep, een team smeden met de juiste posities en bepalen wat hij met het team wil. Duidelijke afspraken maken bij de start van het seizoen is cruciaal voor het succes later.