• (Update) Nieuw tenue vanaf 11 september in de winkel

 • (Update) De nieuwe tenues liggen vanaf 11 september bij Intersport. Het is de bedoeling dat op zaterdag 14 september alle teams in het nieuw verschijnen. Alle spelers (of hun ouders) wordt daarom dringend verzocht de kleding tussen woensdag en vrijdagavond in de winkel in de Potterstraat in Utrecht centrum op te halen! Deze week krijgt iedereen per e-mail een persoonlijke code waarmee het tenue kan worden afgehaald.

  Door de slechte leveringsservice en de matige kwaliteit van de huidige kleding besloot het bestuur eerder dit jaar een nieuwe leverancier en kledingsponsor te zoeken. De keuze viel op de combinatie van Intersport/Twinsport en Craft. Zij boden een kwalitatief goed en gunstig assortiment en willen bovendien optreden als nieuwe sponsor van de vereniging. Groot voordeel is bovendien dat we weer een fysieke winkel hebben (naast een webwinkel) In Utrecht Centrum.

  Introductie

  Het voetbalbestuur heeft besloten om in een keer over te gaan op de nieuwe tenues. Dat biedt vanwege het volume om te beginnen flink voordeel bij het af te sluiten contract. Daarnaast wil het oog ook wat, en lopen we er met onze teams graag netjes en trots bij in onze nieuwe Craft-tenues. Het zou jammer zijn als het (nog meer) een allegaartje wordt .

  Verplichte aanschaf, met korting

  Het Craft tenue (shirt-broek-kousen) wordt met ingang van het nieuwe seizoen de verplichte kleding voor alle teams. We stellen alle leden in staat om een compleet tenue met een korting tegen gereduceerde prijs van 35 euro (pupillen) of 37,50 (junioren) aan te schaffen. Dit doen we door middel van een eenmalige verhoging van de contributie. Dat heeft veel administratieve voordelen en stelt bovendien ook U-pas houders in staat om het tenue met behulp van de U-pas aan te schaffen.

  Persoonlijke code per e-mail

  Alle leden ontvangen na betaling van de contributie per e-mail een code waarmee bij Intersport een tenue kan worden gepast en afgehaald. Keepers kunnen daarbij aangeven dat ze een keeperstenue moeten hebben.

  Eerste wedstrijden nog in oude tenues

  De eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen (vanaf 31 augustus) moet er nog in de oude tenues worden gespeeld. Nieuwe leden van de o9 en ouder kunnen voor de eerste wedstrijden een tenue lenen. Dit kan worden afgehaald op zaterdag 24 augustus in het clubhuis. De nieuwe o8 teams spelen de eerste wedstrijden in hesjes (beschikbaar gesteld via de teamleider).

  Oude kleding niet weggooien

  De oude tenues kunnen desgewenst nog als trainingskleding worden gebruikt. In september volgt een inzamelingsactie om de oude kleding beschikbaar te stellen aan initiatieven in ontwikkelingslanden (informatie volgt).

  Overig assortiment

  Leden kunnen daarnaast zelf tassen, trainingspakken en andere kleding met Zwaluwen utrecht 1911 logo aanschaffen bij Intersport (fysieke winkel of webwinkel). Er wordt daarvoor een apart assortiment op voorraad gehouden. Het is leuk als teams zelf initiatief nemen om deze extra teamkleding aan te schaffen. Omdat leden niet kunnen worden verplicht om kosten te maken voor de aanschaf van extra teamkleding of tassen, is het wel belangrijk dat alle ouders willen meedoen.

  Sponsoring

  Het is helaas niet gelukt om een hoofdsponsor te vinden die op alle shirts kan prijken. De shirts blijven daarom zonder sponsor-opdruk. Op die manier houden we ook bij veranderende teamsamenstelling (bij de jeugd eigenlijk ieder seizoen weer het geval) een uniforme uitstraling. Het vinden van een teamsponsor is wel een manier om voordelig extra teamkleding aan te schaffen. Teams kunnen daar zelf het initiatief toe nemen. Afspraken met teamsponsors moeten altijd verlopen via de sponsorcommissie, en de kleding wordt dan door de voetbalafdeling bij Intersport met de opgedrukte sponsoring aangeschaft. Zo houden we als vereniging overzicht en kunnen we afspraken maken over uniformiteit en wellicht ook over een bredere of meerjarige sponsoring.

  Bijzonderheden voor selectieteams

  Shirts met nummersDe jeugdselectieteams jo19-1, jo17-1, jo15-1, jo14-1, jo13-1 en mo13-1 spelen hun wedstrijden in genummerde shirts. Omdat de samenstelling van de selectieteams ieder jaar wijzigt, is dit alleen te organiseren als de vereniging deze shirts beheert (broekjes en kousen worden gewoon eigendom van de speler). Voor de spelers wordt in een keer de gehele set aangeschaft. Deze spelers ontvangen geen individuele voucher. De teams worden uitgenodigd om de kleding te komen passen, zodat de juiste maten kunnen worden besteld.

  Overige kleding

  Het is tot nog toe gebruikelijk dat aan selectiespelers bij Zwaluwen Utrecht 1911 een tas en een trainingspak beschikbaar wordt gesteld door de vereniging (bruikleen). Het motief om dit te doen is enerzijds representativiteit van onze vertegenwoordigende™ teams, anderzijds vergroting van de aantrekkelijkheid van het spelen bij onze vereniging en daarmee behouden van talent. Keerzijde - en soms gehoorde kritiek - is dat selectiespelers daarmee meer waar voor hun contributiegeld krijgen dan spelers in de breedteteams. Het voetbalbestuur kiest er voor de voorziening van trainingspakken en tassen voor de bovengenoemde teams voort te zetten. We vinden het gebruik hiervan door de teams belangrijk vanwege representativiteit en aantrekkelijkheid. We kiezen niet voor verplichte eigen aanschaf, omdat we het spelen in een selectieteam voor iedereen toegankelijk willen houden. Voor het seizoen 2020/2021 (en verder) onderzoekt het bestuur of een jaarlijkse selectiebijdrage bovenop de contributie noodzakelijk en gewenst is. Dit is bij veel andere verenigingen al het geval/niet ongebruikelijk.

  Uitfasering bestaande pakken en tassen

  De sets van Errea trainingspakken en tassen van selectieteams en trainers die nog niet zijn afgeschreven zullen - uit kostenoverwegingen - dit seizoen nog worden gebruikt. De pupillen-selectieteams die nu de beschikking hebben over tassen en trainingspakken kunnen deze het komende seizoen blijven gebruiken. Voor het seizoen 2020/2021 zal het beleid m.b.t. teamkleding voor pupillenselecties nader worden bepaald. Mocht u hier nog vragen/opmerkingen over hebben dan ontvangen we die graag per email.