• Kerstpakket voor mevrouw Visser, gastvrouw uit duizenden

  • Ze was een gastvrouw uit duizenden, Loek Visser-Vroon, die jarenlang op zondag de gasten ontving van Heren 1, in de bestuurskamer van Zwaluwen. Maar door lichamelijk ongemak moest ze vanaf 8 maart dit jaar verstek laten gaan. Maar Zwaluwen is haar niet vergeten. Tijdens een spontaan bezoek aan het verzorgingshuis naast ons sportpark overhandigden lid van verdienste Wil Veld, oud-voorzitters Ton Wesseling en Michael Sandel en diens dochter Solene, mevrouw Visser een mooi kerstpakket. Het lid van verdienste verzekerde het gezelschap dat het goed met haar gaat en dat ze de club via de media op de voet volgt. Begin 2020 komt ze zeker een keer langs om ouderwets een wedstrijd bij te wonen. En of we vooral niet wilden vergeten, iedereen de hartelijke groeten te doen.

    Bij deze!