• Inning contributie via NIKKI van start

 • Zoals eerder aangekondigd op deze website is de inning van de contributie voor het nieuwe seizoen via NIKKI van start gegaan. Het voetbalbestuur van Zwaluwen Utrecht 1911 besloot onlangs de inning te professionaliseren en met ingang van het nieuwe seizoen voor de inning van de contributiegelden een samenwerking aan te gaan met NIKKI.

  Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat de inning zonder extra kosten in één keer in 10 termijnen met administratiekosten kan worden voldaan. Bij maandelijkse termijnbetalingen ontvangt u steeds een e-mail als herinnering. Hierin is een iDEAL-betaallink openomen.

  NB: Voor het eerder aangekondigde Covid-tientje, nodig om eventuele tegenvallers in het komende seizoen op te vangen, wordt nog een aparte factuur gestuurd! 

  Wanneer u de komende week nog geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar zu1911@nikki.nl. (Check ook de spambox van uw e-mail een keer extra, mocht die daarin zijn terechtgekomen). Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportclubs de inning van contributiegelden verzorgt.

  U-pas

  Wanneer u gebruik maakt van een U-pas om de contributie te voldoen, dient u deze zelf aan te vragen bij de gemeente. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. Wanneer u de factuur ontvangt geeft u aan Nikki door dat u wenst te betalen met een U-pas. U kunt de U-pas gegevens dan opsturen aan Nikki. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met u opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. Dit resterende bedrag dient u zelf aan NIKKI te voldoen.

  Let op!

  Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

  1.Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hier naar per e-mail op zu1911@nikki.nl.

  2.De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen.

  3.De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u doorverwijzen naar NIKKI.

  4.NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen, natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

  NIKKI gaat samen met ons en u voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken; De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van de club.

  Bedankt voor uw medewerking en heel veel succes en plezier in het nieuwe seizoen!