• Inning contributie voortaan via NIKKI (en kan in termijnen)

  15 jul 2020
 • Het bestuur van Zwaluwen Utrecht 1911 heeft besloten om te professionaliseren en met ingang van het nieuwe seizoen voor de inning van de contributiegelden een samenwerking aan te gaan met NIKKI.

  NIKKI start begin augustus 2020 met de inning van de contributiegelden voor het nieuwe seizoen ‘20 – ‘21

  Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerken. Er kan worden gekozen voor een kosteloze betaling in een keer of een betaling in 10 termijnen met administratiekosten. Bij maandelijkse termijnbetalingen ontvangt u steeds een e-mail als herinnering. Hierin is een iDEAL-betaallink openomen. Bij de betaling van contributie per maandelijkse termijn worden administratiekosten in rekening gebracht.

  Begin augustus ontvangt u de eerste e-mail met daarin de factuur. In deze e-mail zit ook een iDEAL-betaallink om de betaling in één keer te voldoen. Daardoor komen de administratiekosten van NIKKI automatisch te vervallen. Er kan ook worden gekozen voor de betaling van de contributie in tien termijnen. Ook deze betalingen verlopen via iDEAL-betaallinks die u maandelijks ontvangt.

  Wanneer u in augustus geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar zu1911@nikki.nl. (Check ook de spambox van uw e-mail een keer extra, mocht die daarin zijn terechtgekomen). Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportclubs de inning van contributiegelden verzorgt.

  Administratiekosten termijnbetalingen

  Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer u in maandelijkse termijnen betaalt.

  Mocht u ondanks deze uitleg nog vragen hebben, verwijzen wij u door naar de website van NIKKI.

  U-pas

  Wanneer u gebruik maakt van een U-pas om de contributie te voldoen, dient u deze zelf aan te vragen bij de gemeente. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. Wanneer u de factuur ontvangt geeft u aan Nikki door dat u wenst te betalen met een U-pas. U kunt de U-pas gegevens dan opsturen aan Nikki. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met u opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. Dit resterende bedrag dient u zelf aan NIKKI te voldoen.

  Let op!

  Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

  1.Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hier naar per e-mail op zu1911@nikki.nl.

  2.De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen.

  3.De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u doorverwijzen naar NIKKI.

  4.NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen, natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

  NIKKI gaat samen met ons en u voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken; De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van de club.

  Bedankt voor uw medewerking en heel veel succes en plezier in het nieuwe seizoen!