• Wij vinden het belangrijk dat onze leden met plezier hun sport kunnen beoefenen en zich sportief en persoonlijk kunnen ontwikkelen.

  Daarom maken we met elkaar afspraken en spreken elkaar aan op gedrag dat plezierig sporten in de weg staat.

  1. We tonen Respect: We tonen respect voor de tegenpartij, scheidsrechters, grensrechters, het kantinepersoneel, kaderleden en overigen. We schelden en we vloeken niet, we gebruiken geen grove taal, we houden onze handen thuis. We gebruiken geen geweld en we dreigen ook niet met geweld. We laten ons niet discriminerend uit.
  2. We luisteren: Aanwijzingen van kaderleden volgen we onmiddellijk op.
  3. We spreken Nederlands: De voertaal tijdens het voetballen en trainen is Nederlands.
  4. Ouders zijn supporters: Tijdens de wedstrijden en/of trainingen bepalen alleen de leiders, trainers of scheidsrechters het verloop van de wedstrijd of training. Ouders dienen zich hiervan bewust te zijn dat de spelers onder leiding staan van de kaderleden.
  5. Onze ouders zijn betrokken: De ouders zorgen voor het vervoer van hun kind naar (uit)wedstrijden en trainingen. Ouders van jeugdspelers dienen op zaterdag, tijdens het verzamelen van het team, contact op te nemen met de leider(s), onder andere om aan de leider(s) mede te delen hoe het vervoer van hun kind is geregeld. Het zogenaamde "droppen" is niet toegestaan. Onze ouders zetten zich in: Ouders zijn bereid zich in te zetten voor de club.
  6. We voetballen in clubverband alleen bij Zwaluwen Utrecht 1911: We nemen niet deel aan voetbalactiviteiten van een andere club (FC Utrecht uitgezonderd), tenzij een overschrijvingsformulier of een verklaring van speelgerechtigdheid door het bestuur is ondertekend.
  7. Onze toeschouwers blijven buiten de lijnen: Toeschouwers gedragen zich sportief en blijven achter de omheiningen van het speelveld. Is er geen omheining dan blijven de toeschouwers buiten het speelveld.
  8. We sporten gezond en geweldloos: Tijdens het team samenzijn zal ik niet roken, geen sterke drank gebruiken, geen drugs gebruiken en geen wapens dragen.
  9. We passen op: We zijn zuinig en passen goed op het materiaal van de club.
  10. Trainen is voetballen: Wie te weinig traint en/of zich niet aan de regels houdt voetbalt minder dan zijn teamgenoot.
  11. We zijn op tijd: Wie niet op de afgesproken verzameltijd aanwezig is loopt het risico om niet te trainen of te voetballen of bij uitwedstrijden achter te moeten blijven. Je zult in dat laatste geval er zelf voor moeten zorgen om alsnog bij de tegenstander te komen.
  12. We douchen en we ruimen op: Omkleden doen we in de kleedkamer, na het sporten gaan we douchen, voetbalschoenen maken we buiten schoon; we laten niets achter in de kleedkamer, het sportpark of in de kantine, als we rommel zien ruimen we dit op, ook als het rommel van een ander is.
  13. We melden af bij verhindering: Als we verhinderd zijn voor een wedstrijd of voor een training geven we hiervan een dag van te voren bericht.
  14. Bij schorsing zijn we wel aanwezig: Bij schorsing als gevolg van een rode kaart zal ik toch aanwezig zijn op de zaterdag en gewoon trainen.
  15. Boetes betalen we zelf: Boetes en KNVB ??administratiekosten voortvloeiend uit schorsingen betalen de leden zelf.
  16. We betalen op tijd: Alle leden betalen de contributie op tijd. Voor het innen van de contributie werkt de club samen met Nikki.
  17. Als we ons niet houden aan de Gouden Regels wijzen we elkaar daarop. Wie zich niet aan de regels houdt kan op advies van de commissie Gedrag en Sfeer door het bestuur worden geschorst, geroyeerd of geblokkeerd worden bij overschrijving.