• 'Een bijzonder en gemankeerd voetbalseizoen' (Nieuwsbrief 11 juni 2020)

 • Beste leden, Het zijn zorgwekkende tijden en het was een bijzonder en helaas gemankeerd voetbalseizoen. Dankzij de inzet van onze vrijwilligers en de goede medewerking van jullie allemaal kunnen we (voor het veldvoetbal) het seizoen gelukkig toch trainend op het veld afsluiten. Dat is fijn en goed om te zien en hopelijk kan na de zomervakantie de bal voor ons allemaal weer gaan rollen. Er is veel te vertellen, dus een lange nieuwsbrief. Maar lees hem zeker even door, dan ben je weer helemaal bij! 

  1. Hervatting trainingen: dank aan de stewards!

  Nadat er 7 weken niet kon worden gevoetbald, was het op 5 mei eindelijk zover. De jeugd mocht weer trainen. Heerlijk om te zien met hoeveel enthousiasme de jeugd weer los ging op het veld. De senioren moesten even wachten, maar konden gelukkig van 19 mei weer starten met de trainingen. Het was even zoeken voor de teams om te kijken hoe de looproutes liepen, hoe je op het veld kwam, maar dat wende snel. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de inzet van bijna 30 stewards. Fantastisch hoe dit dankzij hen georganiseerd kon worden, heel veel dank aan al deze vrijwilligers!

  2. Algemene Ledenvergadering op 17 juni 20.00 uur (aanmelden verplicht!)

  De ALV kan we gelukkig weer fysiek in het clubhuis plaatsvinden, tot een maximum van 30 deelnemers. Leden die willen deelnemen aan de ALV moeten zich uiterlijk op 16 juni aanmelden per e-mail bij de secretaris (gerrit.schrotenboer@zwaluwenutrecht1911.nl). Mochten we het maximum van dertig overschrijden dan zorgen we voor een online-toegang voor de overige belangstellende leden. De agenda van de ALV is beperkt, met als belangrijkste punten de vaststelling van de begroting 2020/2021 en het aan- en aftreden van bestuursleden. Agenda en stukken vind je hier op de website.

  3. Aftreden en opvolging voorzitter zaalvoetbal

  Tijdens de ALV zal Eef Walgaard na 10 jaar (!!!!!) in het bestuur het stokje van het voorzitterschap zaalvoetbal overdragen. Eef, op deze plek alvast heel erg bedankt voor je inspanningen al die jaren. Zonder jou zou onze zaalvoetbalafdeling (inmiddels met 31 teams een van de grootste van Nederland!) er niet zo florissant bij staan. Gelukkig zijn er maar liefst twee opvolgers gevonden voor Eef. Romy Smith en Merel van Westreenen nemen samen het voorzitterschap zaalvoetbal over. Ze stellen zich even voor: Ik ben Merel, 28 jaar en ben opgegroeid op een fruitteeltbedrijf in de Betuwe, Echteld. Voetbal doe ik al vanaf mijn 14e op het veld! Zaalvoetbal doe ik nu 1-2 jaar met veel plezier bij Zwaluwen Vrouwen 7. Romy en ik waren samen op hetzelfde feestje en zo ontstond het idee om ons samen voorzitter te worden van de 'zaalvoetbal-tak'. Tijdens mijn studententijd heb ik ook een bestuursjaar gedaan en als werk ben ik Insight Analyst bij Ipsos. Ik heb er zin in om dit samen met Romy op te pakken :)! Ik zal me ook even voorstellen, mijn naam is Romy en ik ben 29 jaar. Ik heb mijn passie voor zaalvoetbal ontdekt in mijn studententijd in Nijmegen. Daar ben ik jaren actief geweest voor de club, in een uitdagende combinatie van serieus voetbal en mooie feestjes. Toen voor mijn werk naar Utrecht verhuisd en hier bij VR6 begonnen. Twee jaar later heb ik er wat meer dames bijgehaald en met hun mooie tijden beleefd in het shirt van VR7. Vanaf volgend seizoen ga ik mijn geluk beproeven bij VR2. Ik hoop een mooie impuls te kunnen geven aan het zaalvoetbal voor alle mannen- en vrouwenteams van Zwaluwen. Ik heb er heel veel zin in om dit samen met Merel te doen en hoop jullie binnenkort te zien en beter te leren kennen!

  4. Financiële situatie Zwaluwen Utrecht 1911 en Covid-tientje

  De vaste overheadkosten van onze omni-vereniging (o.a. onderhoud gebouwen, gas/water/licht, verenigingsmanager, verzekeringen) worden vanuit een jaarlijkse afdracht van de afdelingen voetbal, hockey, tennis en biljart en vanuit een positief resultaat op de exploitatie van de horeca. Door de verplichte beperkende maatregelen t.g.v. corona valt die bijdrage vanuit de exploitatie weg. Voor het lopende seizoen kan dit grotendeels worden opgevangen door meevallers bij de afdelingen voetbal en hockey, die korting hebben gekregen op de veldhuur en afdrachten aan de Bonden. Voor het nieuwe seizoen is de situatie nog ongewis. Het is niet onwaarschijnlijk dat de exploitatie van de horeca opnieuw te weinig zal opleveren, door beperkende maatregelen voor de horeca en/of het sporten. De gezamenlijke afdelingen en het OMNI-bestuur hebben daarom afgesproken hiervoor een voorziening te treffen, door per spelend lid eenmalig 10 euro te reserveren (het ‘Covid-tientje’) voor mogelijke tegenvallers op de exploitatie. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de factuur voor de contributie voor het seizoen 2020/2021. Let wel: dit is dus een reservepotje. Als er geen beperkende maatregelen zijn ten gevolge van corona en de horeca-exploitatie normaal kan draaien, vloeit het geld terug naar de afdelingen/leden. Voor de afdeling voetbal beslissen de leden tijdens de voorjaars-ALV 2021 of we het bedrag teruggeven aan de leden door een korting op de contributie voor seizoen 2021/2021, of dat we het gebruiken voor een andere door de leden gewenste bestemming. De vrijwilligersvergoedingen voor de trainers die een tegemoetkoming krijgen zijn voor de maand april nog uitbetaald maar voor de maand mei niet meer (mei is regulier de laatste maand). Het bestuur vond dit een redelijk en evenredige verdeling van de pijn tussen vrijwilligers en vereniging.

  5. Nieuwe manier van contributie-inning via NIKKI

  Het bestuur van Zwaluwen Utrecht 1911 heeft besloten om te professionaliseren en met de inning van de contributiegelden een samenwerking aan te gaan met NIKKI Contributie-inning met ingang van seizoen ’20 – ‘21. NIKKI start eind juli 2020 met de inning van de contributiegelden voor het nieuwe seizoen ‘20 – ‘21 Concreet dit dat NIKKI voortaan de afzender zijn van de factuur en betaallink die de leden ontvangen. De betaling zal niet meer via automatische incasso gaan verlopen. Je ontvangt van Nikki een e-mail met hierin opgenomen een iDEAL-betaallink. Je kunt er voor kiezen om de contributie in één keer te betalen. Bij betaling in één keer worden er geen administratiekosten in rekening gebracht. Het is ook mogelijk om de contributie in 10 maandelijkse termijnen te betalen. Bij maandelijkse termijnbetalingen ontvangt je steeds een e-mail als herinnering, hierin is een iDEAL-betaallink opgenomen om de betaling te vergemakkelijken. Bij de betaling van contributie per maandelijkse termijn worden administratiekosten in rekening gebracht. Deze administratiekosten bedragen 10% van de contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer je in maandelijkse termijnen betaalt. Betaling via u-pas kan nog steeds. Je kunt bij Nikki na het ontvangen van de factuur aangeven dat je wilt betalen met een u-pas. Een eventueel restbedrag dat overblijft als het saldo op de u-pas niet voldoende is wordt alsnog via Nikki in rekening gebracht. Voor zaalteams en 7x7 senioren (veld) blijft de factuur via de teamleider lopen. Deze zal ook via Nikki komen en betaald kunnen worden met IDEAL.

  6. Uit- en overschrijvingen voor 15 juni

  Leden die willen stoppen bij Zwaluwen Utrecht 1911 of willen vertrekken naar een andere vereniging moeten zich uiterlijk op 15 juni uitschrijven door een mail te sturen aan voetbal-ledenadmin@zwaluwenutrecht1911.nl. Na deze datum ben je contributie verschuldigd voor het volgende seizoen.

  7. Planning seizoensafsluiting, seizoensstart, teamindelingen en teamdagen

  De trainingen lopen nog door tot vrijdag 3 juli. Daarna is het zomervakantie en kan er niet meer worden getraind (het terrein is afgesloten en er is geen toezicht). De nieuwe teamindelingen voor de jeugd worden bekend gemaakt in het weekend van 20/21 juni, via de website. In de weekenden van 4/5 en 11/12 juli zijn de verplichte bijeenkomsten (de ‘teamdagen’) voor de ouders van de jeugdteams. Hier wordt belangrijke informatie gedeeld voor het nieuwe seizoen en afspraken gemaakt rondom het team. Een rooster wordt z.s.m bekend gemaakt, maar er moet nog even goed gepuzzeld worden op de maximale capaciteit in het clubgebouw (rekening houdend met 1,5 meter). Tijdens de teamdagen moeten ook de teammaterialen worden ingeleverd. De trainingen zullen naar verwachting eind augustus weer beginnen, maar dit hangt ook af van de ontwikkelingen m.b.t. de corona-maatregelen, start van de competities etc. Informatie volgt als er meer duidelijkheid is daarover.

  8. Roostermakern en administratiehulp gezocht!

  Pauline Wagemakers, die de afgelopen seizoenen voor ons de roosters voor de teamdiensten (horeca, wedstrijdsecretariaat) heeft gemaakt, gaat verhuizen (Pauline bedankt!). We zoeken daarom een opvolger voor deze taak. Het is een administratief klusje, dat je volledig vanuit huis kunt doen, met het zwaartepunt in de komende weken. Daarnaast zoeken we vrijwilligers die willen helpen bij andere administratietaken. Bijvoorbeeld het bijhouden van alle vrijwilligers die actief zijn en hulp in de ledenadministratie. Ook dit kan vanuit huis! Deze ondersteuning is echt heel erg welkom, ter ondersteuning van enkele bestuursleden en vrijwilligers die al heel veel hooi op hun vork hebben. Wil je een misschien wel een van deze taken oppakken om de club te helpen? Neem even contact op met via tjeerd.deboer@zwaluwenutrecht1911.nl voor meer informatie.

  9. Wisselingen in het technisch kader

  Hans Cozijn is voor het nieuwe seizoen aangesteld als hoofdtrainer van onze mannenselectie (Zondag 1). Hans gaat samen met assistent trainer en jongen van de club Percy Bronkers streven om bovenin de derde klasse mee te doen. Met het binden van oud Zwaluwen Vooruit spelers aan Heren 1 wil de TC-senioren onder leiding van Glenn Bronkers binnen twee jaar na de tweede klasse. De technische commissie senioren bestaat uit Herbert Berkhof, Michael Sandel, Jan Boele, Rens van Dinter en Theo Bronkers. Rens van Dinter wordt de voorzitter van de Technische Commissie jeugd. Rens gaat samen met de trainers, coördinatoren en bestuur de ontwikkeling van het jeugdvoetbal verder versterken en het kader begeleiden. De samenstelling van de trainersstaf van de jeugdselecties is bijna rond en wordt bekend gemaakt met de teamindelingen. Raymond Lantinga, 47 jaar uit Nieuwegein is aankomend seizoen de hoofdtrainer van de vrouwen (Zaterdag 1). Naast trainer van de vrouwen is hij werkzaam als accountmanager bij Sportiff Company, is hij Bondscoach van het Nederlands Doven Elftal en gaat hij samen met John van Loen de VVCS vrouwen oppakken in augustus en september. Tegelijkertijd nemen we afscheid van Lesley Veld, afgelopen twee seizoenen onze Hoofd jeugdopleidingen en van de TC-coördinatoren (en trainers) Vernon Agata en Ismail el Abassi. Lesley, Vernon en Ismail: zeer bedankt voor jullie inzet voor de jeugd van Zwaluwen Utrecht 1911 en veel succes bij jullie volgende club!

  10. Inclusieve vereniging

  Er is momenteel weer veel aandacht voor het tegengaan van racisme. Zwaluwen Utrecht 1911 is een bijzondere vereniging, waar veel verschillende mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en samen met plezier kunnen sporten. We willen graag dat iedereen zich thuis voelt op en bij de club. Voor racisme is geen plaats. Dat spreekt eigenlijk voor zich, maar is toch niet altijd vanzelfsprekend. Ook onze leden kunnen binnen de vereniging (of vanuit tegenstanders, toeschouwers, arbitrage) te maken krijgen met discriminerend of respectloos gedrag of uitlatingen. We gaan er als bestuur actiever mee aan de slag om racisme en andere discriminatie uit te bannen en er samen met de leden voor te zorgen onze club voor iedereen een vertrouwde en veilige omgeving is. Als je daarover mee wilt denken of vragen of klachten hebt, kun je contact opnemen met bestuurslid Coco van der Horst (coco@reccmedia.com). Als je een vertrouwelijk gesprek wilt voeren kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersonen (zie https://voetbal.zwaluwenutrecht1911.nl/vertrouwenscommissie/).

   

  11. Start ICT-methode onderbouw jeugd

  Vanaf volgend seizoen kiezen we in de onderbouw (Welpen t/m O12) voor een andere manier van opleiden. Daartoe hebben we een samenwerkingsovereenkomst gesloten met André Sleurink. André is op dit moment o.a. technisch coördinator bij de Talentenopleiding van FC Utrecht en de de bedenker van de ICT-methodiek: Inzicht - Creativiteit - Techniek. Hoofdthema binnen deze methode is de creatieve ontwikkeling van spelers: we willen spelers opleiden om zo goed mogelijk zelf complexe voetbalsituaties op te lossen. Inzicht en Techniek bepalen of deze voetbaloplossing mogelijk gemaakt kan worden. De methode gaat ervan uit dat alle spelers uit de onderbouw dezelfde training krijgen. Er wordt daarin geen onderscheid gemaakt tussen selectie- en breedteteams. De ontwikkeling van kinderen op deze jonge leeftijd is zo onvoorspelbaar dat je zo lang mogelijk kinderen gelijke kansen moet geven. De methode gaat er ook van uit dat clubs voor heel veel teams afhankelijk zijn van de inzet van ouders als trainer. Er wordt voorzien in een korte interne opleiding van 3 avonden (1x theorie en 2x praktijk) en in structureel het hele jaar door aanbieden van trainingsvormen (met schriftelijke instructies en voorbeeldvideo's). Zo faciliteren we dat iedere ouder uiteindelijk een goede trainer kan worden! De methode is inmiddels succesvol geïmplementeerd bij Delta Sports in Houten en V.R.C. in Veenendaal. We zijn erg blij dat we de eerste club in Utrecht zijn die deze methodiek breed binnen haar jeugd in de onderbouw gaat aanbieden. Binnenkort zullen we in een apart nieuwsbericht meer aandacht besteden aan deze methodiek, de gedachte erachter en wat dat in de praktijk gaat betekenen.