• Contributie

 • Contributie 2019 - 2020

   

  Welpen O6 en jonger

  € 125

  Pupillen O7 t/m O10

  € 170

  Pupillen O11 t/m O12

  € 180

  Junioren O13 t/m O16

  € 205

  Junioren O17 t/m O19

  € 210

  Senioren

  € 250

  Zaal (teamcontributie) competitie en beker

  € 1450

  Zaal (teamcontributie) alleen competitie

  € 1400

  Veteranen (zondag)

  € 75

  Mannen 45+ / Vrouwen 30+ (teamcontributie)

  € 500

  Buurt Sport Vereniging

  € 100

   

  Het bestuur stelt elk jaar de hoogte van de contributie vast.

  Contributie betaal je voor een heel seizoen. Enige uitzondering hierop is stoppen voor de winterstop of beginnen na de winterstop. In dat geval geldt een korting van 50%. Contributie en/of restitutie wordt niet per maand of kwartaal berekend.

 • Betalen van contributie

  Als lid (de teammanager in geval van teamcontributies) betaal je elk jaar bij aanvang van het voetbalseizoen de contributie.

  Facturatie voor het seizoen vindt plaats in de maand juli. Facturen worden verstuurd per e-mail en hebben een standaard betalingstermijn van 30 dagen.

  Betaling gebeurt automatisch via een incasso (uitgezonderd U-pas en teamcontributies). Met het ondertekenen van het inschrijvingsformulier heb je hiervoor een machtiging afgegeven aan Zwaluwen Utrecht 1911. Het weigeren of storneren van de automatische incasso leidt onherroepelijk tot een onmiddellijk spelverbod dat pas wordt opgeheven bij betaling.

  Contributie moet voor 1 september, de start van het nieuwe seizoen, zijn betaald. AIs er niet is betaald wordt er een spelverbod opgelegd en mag je niet spelen.

  Leden of teams die drie maanden na factuurdatum nog niet hebben betaald worden onherroepelijk uitgeschreven.

  Voor vragen omtrent de contributie kunt u contact opnemen met de penningmeester

 • U-pas

  Indien je de factuur van de contributie per e-mail ontvangt en je bent in het bezit van een U-pas, stuur dan een reply e-mail met een foto van de voor- en achterkant van de U-pas aan de penningmeester.