• Kerntaken

  • Zorg dragen voor een –zowel inhoudelijk als uiterlijk –kwalitatief goed clubblad / website met als uitgangspunt dat het clubblad / website in eigen beheer en met eigen verenigingsmiddelen wordt gerealiseerd.
  • Stimuleren van de leden tot het aanleveren van kopij.
  • Samenstelling van de inhoud.De technische verwerking en realisering.
  • Zorg voor de te gebruiken apparatuur.
  • In voldoende mate beschikbaar hebben van voldoende materialen.
  • Bezorging en verspreiding.
  • Evt. assisteren met andere drukwerkzaamheden van de vereniging.Draagt zorg voor het updaten van de website.