• Collectmasters


  • Het innen van de contributiegelden is een probleem waar veel sportclubs/verenigingen moeite mee hebben. Door het niet volledig innen van de contributie zijn penningmeesters veel tijd kwijt met alle perikelen die dit met zich meebrengt. 

    Het NIKKI systeem van CollectMasters werkt met automatische incasso’s die veilig worden verricht middels een iDEAL betaalsysteem. NIKKI is de online penningmeester voor verenigingen en sportclubs en de enige echte gratis oplossing voor contributie inning. Het is voor de vereniging namelijk van belang om financieel gezond te zijn. Wij ondersteunen hen daarbij door de inning van de contributiegelden op ons te nemen en dit op een zo professioneel en vriendelijke manier te innen.


  • Direct contact met de Penningmeester