• ALV Zwaluwen accordeert coronabegroting

 • De algemene ledenvergadering heeft woensdag de begroting voor het seizoen 2020/2021 goedgekeurd. Ook werd afscheid genomen van clubicoon Eef Walgaard als bestuurslid, de man die er de afgelopen tien jaar voor heeft gezorgd dat Zwaluwen de grootste zaalvoetbalclub van Nederland werd.

  De vergadering vond - met inachtneming van de 1,5 meter richtlijnen - plaats in het clubgebouw. Hieronder een beknopt verslag.

  Interimvoorzitter Tjeerd de Boer maakte melding van een aantal vacatures: administratie, penningmeester, financiële administratie en ledenadministratie. Veel dank aan alle vrijwilligers die, zeker in deze coronatijd, zorgen dat er toch trainingen kunnen worden gegeven.

  Er vinden veranderingen plaats in het technisch kader. Seniorenvoorzitter Glenn Bronkers (voorzitter senioren) en Joris-Jan Berens (jeugd) gaven een toelichting op de plannen voor het komend jaar. Er komt een extra seniorenteam (studenten). Hopelijk goed voor de bar-omzet.

  De voorzitter vertelde over de betrokkenheid van Zwaluwen-bestuurslid en architect Amar Baghdadi bij de gebiedsontwikkeling rond het Jaarbeurs-terrein. "We laten zien dat we heel graag meedenken." Na de zomer komt hierover hopelijk een nadere toelichting voor een groter publiek, want degenen die de plannen nu al mochten inzien, zijn dolenthousiast.

  Er is een nieuwe voorzittersduo voor het Vrouwenvoetbal. Tjeerd de Boer treedt terug en maakt plaats voor Coco van der Horst en Willemijn (Flup) van 't Hof. Een welkome versterking van het bestuur!

  "Enorme prestatie"

  Er werd tijd genomen om stil te staan bij het afscheid van Eef Walgaard na - op de kop af 10 jaar - bestuurslid te zijn geweest. Omni-voorzitter Michel van Wanrooij voerde het woord. Hij memoreerde dat Zwaluwen onder leiding van Eef de grootste zaalvoetbalclub van Nederland is geworden, een enorme prestatie. Eef werd - onder luid applaus - benoemd tot lid van verdienste.

  Contributieverhoging 

  Penningmeester Jan Willem Peters gaf een toelichting op de begroting en het gerealiseerde resultaat. Dit is sterk beïnvloed door de coronacrisis. Voor het komende seizoen staat in elk geval een contributieverhoging op de agenda. De contributieverhoging (van 4 procent) is o.a. nodig door hogere energiekosten. Voor welpen betekent dit 5 euro meer, voor senioren een tientje.

  De contributie wordt in de toekomst via het externe bedrijf 'Nikki' geïnd, waardoor de mogelijkheid van betaling in 10 termijnen wordt geïntroduceerd. Dit is wel duurder. De factuur verloopt voortaan via een betaallink (Ideal) en niet meer via een automatische incasso die vaak werd gestorneerd. De hoop is dat we hierdoor meer geld binnenhalen en minder tijd bezig zijn met het nalopen van wanbetalers.

  Sponsoring moet volgens Jan Willem écht meer geld opleveren, want we zijn nu erg afhankelijk van de Rabobank.

  Negatief effect corona: € 30.000

  Corona heeft vooral een negatief effect op de exploitatie van de kantine: -30.000 euro t.o.v. de begroting. Dat is vervelend omdat veel van de kosten van de club uit de winst uit het clubhuis worden betaald. Gelukkig hebben we vanuit de KNVB en de gemeenten bijdragen gekregen waardoor de negatieve effecten deels worden gecompenseerd. Corona is daardoor volgens de penningmeester financieel behapbaar gebleken voor de club. De gevolgen bij een eventuele nieuwe lockdown zijn echter niet te overzien. Hiervoor wil de club een extra buffer aanleggen. Daarom wordt aan alle leden van de Omni-vereniging een Covid-tientje gevraagd. In totaal zijn er 2500 leden. Deze buffer wordt volgend jaar eventueel aan andere zaken besteed.

  De vergoedingsstructuur voor betaalde trainers is aangepast, transparanter en eenduidiger gemaakt. Daardoor vallen de kosten komend seizoen bijna 8.000 euro lager uit (van € 74.477 tot € 66.544)

  De begroting wordt goedgekeurd.

  "Doeltjes worden kostenpost"

  Tijdens de rondvraag vertelt materiaalman Alwie Bos hoe hij het afgelopen seizoen tevergeefs medewerking gevraagd aan de trainers om goed en zorgvuldig om te gaan met de doeltjes. Trainers weigerden dit volgens hem echter steevast. Alwie zette daarop de doeltjes voor straf 'op slot' maar kreeg hier veel commentaar op. Het merendeel van de doeltjes staat inmiddels los en het ziet er daardoor volgens Alwie "niet uit". Alwie verwacht hierdoor een enorme kostenpost voor het nieuwe seizoen. Hij vraagt zich daarnaast af hoe het met het uitdijende bestuur zit met het stemrecht. Formeel juridisch heeft dit volgens de voorzitter echter geen betekenis, aangezien alleen de voorzitter en de penningmeester handelingsbevoegd zijn.

  Einde van de vergadering om 21.28 uur.