• Volgende week woensdag (17 juni) is de voorjaar ALV van afdeling voetbal. I.v.m. de Corona crisis kunnen er maximaal 30 man (inclusief bestuur) aanwezig zijn. Als u wilt komen (vol=vol) kunt u een mail zenden naar zu1911-ALV

  Agenda

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Mededelingen/ingekomen stukken
  3. Notulen vorige ALV
  4. Aan- en aftreden bestuursleden
  5. Begroting seizoen 2020/2021
  6. Benoeming kascommissie
  7. W.v.t.t.k./Rondvraag
  8. Sluiting

  Notulen ALV najaar 13 november.

  Begroting seizoen 2020-2021

  Tot woensdag.

  Met vriendelijke groet,

  Bestuur afdeling voetbal.