• Algemene Ledenvergadering (online) woensdag 18 november

 • De Algemene Ledenvergadering van de voetbalafdeling van Zwaluwen vindt dit jaar geheel online plaats op woensdag 18 november vanaf 20.00 uur. Een belangrijk deel van de vergadering staat natuurlijk in het teken van de gevolgen van de Covid-pandemie voor onze vereniging. Ook zal er een nieuwe voorzitter worden benoemd. Aanmelden kan per mail bij secretaris Gerrit Schrotenboer met in de onderwerpregel 'Aanwezig bij ALV 18 november'. Wie zich aanmeldt, krijgt de link naar de online vergadering toegestuurd.  

  Agenda

  1) Opening en vast stelling agenda
  2) Mededelingen
  3) Notulen vorige ALV
  4) Aan- en aftreden bestuursleden
  5) Presentatie verslag zaal / jeugd / senioren / dames
  6) Verslag kascommissie
  7) Financieel verslag seizoen 2019-2020
  8) W.v.t.t.k/Rondvraag
  9) Sluiting

   

   

  Notulen ALV 17-6-2020