• Agenda ledenvergadering 12 juni 20.00 uur

 • AGENDA:

  1. Opening en vaststelling agenda

  2. Mededelingen
  Korte vooruitblik volgend seizoen
  Leden voortaan eigen KNVB-boetes laten betalen
  Verbetertraject dames/meidenvoetbal samen met KNVB

  3. Toelichting nieuwe tenues

  4. Notulen vorige ALV

  5. Aan- en aftreden bestuursleden

  Aantredend:

  Glenn Bronkers voorzitter senioren

  Joris-Jan Berens voorzitter jeugd pupillen

  Pieter van der Ster voorzitter jeugd junioren

  Arjan Paans communicatie

  Mohamed Sulaiman Penningmeester

  Tjeerd de Boer voorzitter dames voetbal

  Aftredend:

  Edwin Coenen voorzitter dames voetbal en ai penningmeester

  Tjeerd de Boer voorzitter jeugd

  6. Begroting seizoen 2019/2020

  Soort Omschrijving 2016/'17 2017/'18 2018/'19 Scen 9+3 2019/'20 begroting
  Opbrengsten Subsidies
  Sponsoring 9.290 4.439 14.889 15.900
  Grote clubactie 2.005 2.300 2.041 2.000
  Bijdragen kunstgras 7.004
  Overige opbrengsten 4.275 1.748 37.868
  Contributies 190.192 196.008 200.678 215.546
  Tuchtzaken 3.000
  Opbrengsten Total 208.491 207.022 219.356 274.314
  Kosten Accommodatie 50.916 67.535 69.392 73.499
  Vergoedingen 58.914 66.595 71.115 77.112
  Kleding en materialen 16.349 14.446 16.341 48.786
  Opleidingen 564 4.071 1.339 4.000
  Activiteiten 6.812 5.045 6.521 6.000
  Overig 4.520 3.562 10.000 10.000
  KNVB 30.174 30.530 30.200 30.000
  Afdracht OMNI 10.000 10.000 10.000 10.000
  Afdracht OMNI afschrijvingen 20.000 3.000 2.685 3.085
  Kosten Total 198.248 204.784 217.593 262.482
  Resultaat voor besteding 10.243 2.238 1.763 11.832
  Afdracht EV 4,9% 1,1% 0,8% 5,0%

  7. Benoeming kascommissie

  8. Aanpassing huishoudelijk regelement (vertrouwenspersonen)

  9. Resultaten enquĂȘte begeleiding jeugdteams (+discussie)

  10. Niet nakomen bardienst, 50 euro boete en inhalen bardienst

  11. W.v.t.t.k/Rondvraag

  12. Sluiting