• Activiteitencommissie

  Gezocht:
   4 personen

  Kerntaak:
  Organisatie van interne nevenactiviteiten (en financiële acties) voor de leden met als doel de leden op andere wijze ontspanning te bieden en daarmee de samenhang en een goede sfeer binnen de vereniging te bevorderen en/of financiële middelen te verwerven.

  Reserveert tijdig sporthallen voor die groepen, die in de wintermaanden in de zaal trainen en deelt dit mede aan het hoofdbestuur.
  Geeft schema ́s vroegtijdig door aan de diverse belanghebbenden.
  Coördineert de evenementen als genoemd onder het hoofdstuk sportieve recreatie, bijv.: - Koekactie;

  - Grote verloting;
  - Verloting bij thuiswedstrijden;
  - Interne activiteiten (kaart en bingo avonden); - Medewerkeravond;
  - Crossloop;
  - Seizoensafsluiting;
  - Koningsdagfestiviteiten;
  - Ramadan / Suikerfeest.

  Tijdsinvestering: 3 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

  Interesse ?
  Mail naar: voetbal@zwaluwenutrecht1911.nl