• Aan- en afmelden Zwaluwen Utrecht
 • Ledenadministratie Zwaluwen Utrecht

  Aanmelden bij Zwaluwen Utrecht

  Je kan je inschrijven bij Zwaluwen Utrecht via de knop 'Direct Aanmelden'. Wanneer je bent aangemeld, kom je op de aanmeldingslijst van onze club. Je ontvangt een bevestiging per e-mail en vervolgens zal er door de coördinator van de leeftijdscategorie contact met je worden opgenomen of er plaats is en/of je in een team kan gaan spelen. Je wordt dus niet automatisch ingedeeld. Bij het lidmaatschap komen ook verplichte vrijwilligers taken, zonder participatie van leden kan de club niet bestaan. Als er geen plek is wordt je weer afgemeld en kan je het aan begin van een nieuw seizoen nogmaals proberen. Hiervan krijg je bericht van ons. 

  Lidmaatschap en contributie

  Wanneer de aanmelding bij de club wordt omgezet naar lidmaatschap, ben je, totdat je opzegt, contributie verschuldigd. Meer informatie over de hoogte van de contributie, vind je op de pagina 'Contributie'. 
   
  Opzegging lidmaatschap
   
  Opzegging/uitschrijving of overschrijvingen moeten vóór 1 juni per e-mail worden doorgegeven aan de ledenadministratie (voetbal-ledenadmin@zwaluwenutrecht1911.nl). Alleen doorgeven aan de teammanager of coördinator is niet voldoende, een persoonlijke opzegging via de mail is noodzakelijk (of via de ouders bij minderjarigen). Bij opzeggingen na 1 juni is contributie voor het volgende seizoen verschuldigd, hierop worden geen uitzonderingen gemaakt, dit geldt dus voor alle opzeggingen of uitschrijvingen na 1 juni.
   
  Voor opzeggingen/uitschrijvingen tijdens het seizoen blijft contributie verschuldigd, ook bij blessures, verhuizingen of andere redenen. Indien er vóór 15 december wordt opgezegd, geldt een contributie verplichting van een half jaar.
   

  Wijzigingen

  Wil je persoonlijke gegevens zoals adres, telefoonnummer of foto wijzigen, doe dit dan direct via de app van voetbal.nl.

  Het wijzigen van je e-mailadres kan via het mailadres van de ledenadministratie (voetbal-ledenadmin@zwaluwenutrecht1911.nl).

   

  Heb je vragen? Neem dan contact op met de Ledenadministratie.