Op 15 november om 20u houden we weer onze najaars ALV.

Agenda:

1. Opening
2. Notulen vorige ALV (klik hier om de notulen in te zien)
3. Stemming beleidsplan 2017 - 2020 (klik hier om het beleidsplan in te zien)
4. Prettig, gezond en veilig sportklimaat
5. Presentatie jaarverslag zaal / jeugd / senioren / dames
6. Financieel verslag seizoen 2016/2017 (klik hier)

-- 5 minuten pauze, consumptie namens het bestuur

7. Participatie/vrijwilligerswerk, met enkele stellingen hoe om te gaan met spelers, ouders, teams die geen bijdrage leveren.
8. Wvttk/Rondvraag
9. Sluiting (uiterlijk 22u30)